Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van Bladkeuze.nl, is het mogelijk dat de informatie die op Bladkeuze.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. De informatie op Bladkeuze.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Uw naam- en adresgegevens worden vastgelegd op het moment dat u een abonnement aanvraagt via Bladkeuze.nl Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het activeren van het abonnement. Na activatie van uw abonnement worden uw gegevens overgedragen aan de uitgever van het betreffende magazine en Abonnementenland, die vanaf dat moment tevens de verantwoordelijkheid dragen voor correcte verwerking en beveiliging van uw gegevens.

Indien u zich heeft opgegeven voor de Bladkeuze.nl nieuwsbrief, dan worden de door u doorgegeven persoonsgegevens tevens bij Bladkeuze.nl bewaard. Bladkeuze.nl zal deze gegevens slechts gebruiken om u de Bladkeuze.nl nieuwsbrief te sturen.